Palma AT

Naseem Al Rashediah x Penelope KA

2018 bay filly

Purebred Arabian

Pedigree

PALMA AT NASEEM AL RASHEDIAH AL ADEED AL SHAQAB ANSATA HALIM SHAH ANSATA IBN HALIMA
ANSATA ROSETTA
SUNDAR ALISAYYAH RUMINAJA ALI
IMPERIAL SAYYAH
NABAWEYAH EZZAIN ANSATA ALMURTAJIZ ANSATA HEJAZI
ANSATA SAMSARA
NK NAKEEBYA NK HAFID JAMIL
NK NABEELAH
PENELOPE KA QR MARC MARWAN AL SHAQAB GAZAL AL SHAQAB
LITTLE LIZA FAME
SWETE DREAMS MAGIC DREAM
KOUREAM DE MENT
POLONIA EKSTERN MONOGRAMM
ERNESTYNA
PASJA WOJSLAW
PASSA